מועדים לחסידות

תורת החסידות מלמדת איך להכנס ולבוא בשערי עבודת ה' המיוחדים לכל מועד ומועד. חוברות הלימוד במסלול זה הינן אסופות מאמרים מתורת החסידות, הנותנות עומק ורוחב במספר נושאים בכל חג.
המאמרים מלווים בהסברים והערות לעיון והעמקה.
מסלול זה מחולק לשלוש יחידות לימוד בהתאם לתקופות השנה.

חלק א

עוסק ביום השבת בפורים ובחג הפסח.

מהי הייחודיות של שכר שמירת השבת? מהו האור המיוחד המאיר בנרות שבת?
אילו ארבע מדרגות יש בשמחה? מה הקשר בין שכרות לבין גילוי סודות התורה? מהו עמלק שבנפש וכיצד עלינו להלחם בו?
מהי חירות? כיצד פועלת אכילת המצה על הנפש?

חלק ב

עוסק בספירת העומר, בחג השבועות ובימי בין המיצרים.

מהם השלבים מיציאת מצרים ועד למתן תורה? מה מלמד אותנו סיפור פסח שני בעבודת ה' הפרטית שלנו?
מדוע בחג השבועות מוכרח להיות עונג גשמי? מהי תכלית מתן התורה לישראל? מהו החזון המיוחד המתגלה לכל יהודי בשבת חזון? איך הגלות היא חלק מהצמיחה של הגאולה?

חלק ג

עוסק בחודש אלול, בחגי תשרי ובחנוכה.

איך אפשר לתקן חטאים שנעשו כבר? מהו האור המיוחד של חודש אלול? מהו הפירוש האמיתי של תשובה, תפילה וצדקה? מדוע בשמחת תורה רוקדים דווקא עם ספר תורה סגור סביב הבמה? על מה בעצם חלקו בית הלל ובית שמאי בנרות חנוכה? איך מתמודדים עם אובדן הבעירה הפנימית בעבודת ה'?

פרקים בתניא

התכנית מבוססת על ספר התניא של רבי שניאור זלמן מליאדי, הספר המובנה והפופולרי, מהדורות הראשונים של החסידות. תכנית הלימוד נוגעת בנקודות השייכות לנפש של כל אחד ואחת. מסלול זה מחולק לשלוש יחידות לימוד.

חלק א

מבנה הנפש והמאבק

מהו מבנה הנפש? מהו המאבק התמידי שאנו מצויים בו? מהי ההגדרה הנכונה לצדיק, בינוני ורשע?

חלק ב

המניע והמונע בעבודת ה'

כיצד נלחמים בעצבות? איך עובדים את ה' מתוך שמחה? מהם הרגשות המניעים את קיום המצוות?

חלק ג

מטרת הבריאה, אחדות ה' ותשובה

מהי מטרת הבריאה? מהו היחס בין ה' בורא העולם, ובין הבריאה? מהי מהות התשובה? מהן דרכי התשובה?